Grundfilosofi bag fyrtårne/Superhuse:


  1. 1. Udvælg en by med en smuk natur max. 30 km fra Aarhus, Aalborg, Odense eller København. Med et moderne, bebygget kvarter med huse, opført kort før krisen i 2008.


  1. 2. Vælg det bedste af disse huse, som opfylder kriteriet for at kunne udbygges som “fyrtårn” (Stor grund, tilpasningsegnet, god arkitektur).


  1. 3. Aftal evt. salg med ejer. Eller om han alternativt vil blive boende. Dæk ham ind mht. låneforhold/ omlægning af lån, som finansierer ombygningen).

    (Vort hus, Skovbrynet 43 i Pindstrup, vil ikke blive sat til salg før om en  

    årrække).


  1. 4. Undersøg mulighederne for samarbejde med indehaverne af husene omkring fyrtårnet, om evt. at gå med ifm Superhustilbygningsmoduler af deres egne huse.


  1. 5. Undersøg mulighederne for evt. udstykninger i tilslutning til kvarteret.


  1. 6. Udarbejd plan for udstykning.

Brug fyrtårnsstrategien:

Slå ring

om storbyerne

med en krans af ombyggede smarte Superhuse i egnede udbyer 20-30 kilometer uden for storbygrænsen.


Med deres avancerede indretning bliver disse huse til


FYRTÅRNE


”Fyrtårnene” vil skabe en stor tiltrækning og opnå bred opmærksomhed fra hårdt pressede storbyboere. Indretningen af disse huse skal være langt mere avanceret end selv de mest attraktive boliger i storbyerne. Dette vil give Superhusene rollen som forbillede for salg af de øvrige huse i nabolaget, hvad enten disse vælges at blive opgraderet til Superhus, eller ønskes solgt som følge af den hype, som Superhuset skaber.


Så bli’r det atter attraktivt at bo på landet!

Park.html
Se det 
første 
fyrtårnIntro_ejd..html
Park.html
Se det 
første 
fyrtårnIntro_ejd..html