Fyrtårn. Superhus


Hvad er det? Hvad er forskellen?

Hvorfor vil dette koncept kunne vende udviklingen

i ”udbyerne”?


Hvorfor skal første fyrtårn/demosuperhus stå i Pindstrup?


Fordi her ligger et hus, som i alle henseender egner sig til at få et projekt som “Udbyfyrtårne” i luften, klar til ombygning, og med alle de foruddsætnnger, som et Superhus skal opfylde.

Skovbrynet 43 i Pindstrup er et velbygget, lækkert kvalitetshus på 375 m2 etagemeter og ligger på en udsigtsgrund, højest i den institutionshungrende beboerslagtede, hærgede by. Skovbrynet 43 blev solgt i 2014 til de nuværende ejere for blot halvdelen af den dengang offentlige vurdering. Denne lave pris for byens “dyreste” hus var et resultat af en stor udbetaling samt, at der blot var ét børne-værelse. Interesserede købere havde gennem de 2 års liggetid ikke fantasi til at forestille sig de 5-6 værelser/kontorer, som vil kunne indrettes i disponible rum i undertagen. Der hører desuden en ekstra byggemodnet grund på 1000 m2, matrikeludstykket, til huset. Denne mangel på forestillingsevne har ført frem til ideen om Fyrtårn/Superhus ud fra den gamle sandhed fra marketing-branchen: ”Ingen har endnu sat penge over styr ved at undervurdere folks fantasi”. Dette kan anskueliggøres ved at se de – forgæves - forsøg, der gøres for at opføre nye, moderne parcelhuse i udkantsbyerne. Huse som ikke rummer en eneste ny detalje. Disse huse er næsten umulige at afsætte, fordi byerne er ”gået i stå”. Der er intet nyt til at skubbe på udviklingen. Der er opført 5 smukke, nye huse på Bjørnevænget i Kolind. Efter en periode på 6 måneder er den første slutseddel netop underskrevet ultimo 2017. Af præsten, som er jaget ud af sin præstegård på grund af svamp!


I Pindstrup ligger et skjult ”våben”. Et kommende Fyrtårn!


Sovebyafstanden fra Pindstrup til Aarhus med sit attraktive arbejdsmiljø samt galopperende boligpriser er 35 km. Randers er 30 km borte. Vejnettet til Aarhus er middel til god med motorvej ca. halvdelen af strækningen. Køretid i bil er 35 minutter. Letbanetog er 37 minutter til Aarhus centrum. Åbner medio 2018. Letbanestationen ligger 5 km fra Pindstrup.


Pindstrup blev raseret af byslagtning. En lovende udstykning blev før krisen etableret i et smukt udsigtsområde, bl.a. med det kommende Superhus, men alt blev sat i stå af finanskrisen i 2008. Skolen er borte og erstattet af en specialskole for ADHD børn. Tidligere jernbane er nedlagt. En butik er tilbage, Dagli’brugsen. Men nu kommer letbanen.


Kvarteret omkring huset er velanlagt med moderne gåstier og omgrænset af udstykbart rekreativt terræn op til et skovbryn, også med en meget attraktiv udsigt samt tilhør til det omliggende skovområde med flokke af kronhjorte. Udsigten skæmmes ikke af vindmølleparker, og der er heller ikke naboskab til gyllefarme. Dog skæmmer en fabriksskorsten med harmløs hvid damp fra træs tørring dette billede fra en bestemt vinkel. De omliggende huse er nyere fra midtfirserne med traditionel indretning og grundstørrelse.


Det kommende Superhus på nr. 43 i Pindstrup har en restbelåning, som vil kunne hjemle mulighed for et betragteligt tillægslån. Husets værdi skønnes at ville øges til mindst det dobbelte ved den foreslåede ombygning. Med deraf afledte lånemuligheder.


De omliggende huse og kvarteret vil nyde godt af ændringen. I visse tilfælde vil en model til luksusforbedring af disse også om ønsket kunne blive aktuel, når værdistigningen sfa. af fyrtårnseffekten bliver kendt.

Sammen med et udstykningsbyggeprojekt vil dette højne område og by


Perspektiver for kommende Superhuse.


Skovbrynet 43 i Pindstrup er den ideelle baggrund for første superhus. Størrelsenpå 373 etagemeter er rigeligt til at indbygge de elementer, som skal tilføres.


Men dette vil næppe være tilfældet ved de øvrige potentielle superhuse. Dels er grundstørrelsen en hurdle, sat i forhold til udnyttelsesprocenten. Der kan tillige komme naboforhold ind, som begrænser mulighederne. Derfor er det vigtigt, at der opstilles nogle  punkter, som undersøges, når udvælgelsen til Superhus skal ske.

Ud over grundforhold skal der være mulighed for tilbygning. Dette kan ske dels ved at bygge i stueplan eller ved at bygge oven på. Eller gå i dybden. Der kan være naboforhold, om skal imødekommes.


Valgkriterier:

1.Kan udbygning ske inden for de arkitektoniske rammer i huset?

2.Kan udnyttelsesgraden rummes indenfor udbygningen?

3.Kan der opføres en ekstra etage?

4.Kan der tilkøbes en nabogrund? Eller tilføres et grundstykke ved mageskifte?

5.Kan der evt. opføres en helt ny tilbygning i samme arkitektoniske stil som det bestående? (Dette forekommer aktuelt ved de tilfælde, hvor der er opført nye, usælgelige, huse, der helt mangler superhusdetaljer. F.eks. Ørnevænget i Kolind).


Hvad er et superhus?

Disse kriterier skal være  opfyldte for et superhus:


Der skal være et swimspa.

Det er IKKE nok med en alm. spa.


Der skal være en tropisk vinterhave

Det er IKKE nok med et ombygget drivhus uden for en terrassedør.


Disse to forhold skal være grundlaget. Der skal tilknyttes virksomheder, som kan anskueliggøre løsningsforslag, som tager praktisk afsæt i den enkelte opgave. Der skal udarbejdes forslag til en ”boxløsning”, som bogstavelig talt muliggør en løsning, hvor Superhuset leveres som samlesæt for hurtig opførelse.

Der skal som supplement også være firmaer, som kan påtage sig den logistiske del – installation, materialevalg, tilpasning til bestående bygninger og installationer samt myndighedsgodkendelse.


Endelig skal der være en juridisk/økonomisk vejledning og rådgivning, som stiller konkrete modeller op for projektet.


©Leif Andersen-Farmer, oktober 2017. Tlf. 2068 0466


Her er historien bag et kommende 

demonstrationsSuperhus på Skovbrynet i Pindstrup

Til forsideDKmangler_fyrtarne.html
Til forsideAndersen-Farmer.html