Dette - Pindstrups største, smukkeste og bedst beliggende hus, erhvervede vi for kun halvdelen af den offentlige vurdering i 2014. Liggetiden var over 2 år. En stor udbetaling fik prisen yderligere ned og gjorde ondt værre.


Dette fik mæglere og banker til, allerede året efter, at nedvurdere kvarterets øvrige nyere smukke huse drastisk.


Derfor er en del af disse huse nu reelt overbelånt. Og kan ikke sælges uden stort nedslag.

Byens øvrige huspriser er faldet tilsvarende.


HUSSALGET I PINDSTRUP ER RAMT PÅ GRUND AF EN ENKELT HUSHANDEL!


Værditabet for byen er samlet set på mange millioner kroner. Dette skal dækkes ind af de sagesløse husejere.

Folk er stavnsbundne, og oplever

store tab ved fraflytning.


Men!


Vi fik dermed ideen til at skabe nr. 43 om til et Fyrtårn og dermed vende udviklingen. Ikke alene for Pindstrup, men nationalt.


En af årsagerne til disse tab

ligger på Skovbrynet 43

i Pindstrup...

HUNDREDVIS AF FLOTTE, NYERE HUSE

I UDKANTSDANMARK

ER USÆLGELIGE PÅ GRUND AF

FLUGTEN TIL STORBYEN


Boligejerne i udbyerne taber millioner

Park.html
StrategienStrategi_fyrtarne.html